شرایط بازرس

  صلاحیت فنی و تخصصی                                          

      رازداری                                     

     جامعیت

      استقلال کامل

      کارکنان صالح

      گزارش دقیق

      ارتباط سریع با بازرس

عوامل مختلفی برای تعیین موسسه بازرسی می تواند مورد نظرباشد،این عوامل عمدتاً ناظر برشخصیت و وضعیت حقوقی، فنی و تخصصی موسسات بازرسی می باشد. برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:

     صلاحیت فنی و تخصصی

     اولین موردى که نظر استاندارد بسیار اهمیت دارد، صلاحیت فنى و تخصصى بازرس است. باید به این نکته توجه داشت که برخى از مؤسسات بازرسى در رشته‌هاى خاصى تبحر و تخصص لازم را دارا هستند. گرچه ممکن است در بروشورهاى خود به انجام همه نوع بازرسى نیز اشاره کنند.

     با عنایت به گستردگى طیف بازرسى کمیت و کیفیت که ممکن است انجام بازرسى‌هاى متفاوتى را در هر زمان و در هر نقطه عالم ضرورى کند، لازم است که مؤسسه بازرسى داراى شبکه فنى و تخصصى گسترده‌اى در کلیه نقاط جهان باشد.

     رازداری

     رازدارى یکى دیگر از مواردى است که مؤسسه بازرسى ملزم به رعایت آن است. طبیعى است که مسئله محرمانه بودن اطلاعات و به عبارتى درز نکردن اطلاعات خرید یا فروش به غیر، بر مبادلات و معاملات بسیار اساسى است.

      جامعیت

     بازرس باید کلیه موارد خواسته شده را با لحاظ تمامى جوانب آن به‌طور جامع مدنظر قرار دهد. در بازرسى خود دقت‌نظر داشته و به تمام مسائل و نتایج توجه کامل مبذول نماید.

      استقلال کامل

     بازرس نباید هیچ‌گونه وابستگى به طرفین معامله داشته باشد. درست است که بازرس در عمل به خاطر حفظ منافع خریدار در جریان معامله دخالت مى‌کند اما اگر به ناحق به نفع او گزارش خود را تنظیم و ابلاغ نماید. سیستم گشایش اعتبار مورد سؤال و اشکال قرار خواهد گرفت و اساس و بنیان اعتبارات اسنادى متزلزل خواهد شد. چنانچه در جهت منافع فروشنده نیز اقدام نماید، حقوق خریدار پایمال مى‌گردد و بالاتر از آن امکان ضرر و زیان یه خزانه کشورها وجود خواهد داشت.

      کارکنان صالح

     یکى از موارد بسیار مهم در مؤسسات بازرسی، استفاده آنان از کارکنان صالح و شایسته است که ضریب اعتماد و اطمینان مراجعین را افزایش مى‌دهد.

      گزارش دقیق

     بازرس باید در گزارش خود، با نحوى روشن و دقیق مطالب و نتایج بازرسى‌ها و بررسى‌ها انجام شده را بیاورد و نظرات خود را به صراحت ابراز نموده و از کلى‌گوئى و دوپهلو صحبت کردن و ارائه گزارشات مبهم اجتناب ورزد.

      ارتباط سریع با بازرس

     خریدار اگر نتواند با مؤسسه‌اى که انتخاب مى‌کند به‌طور سریع تماس بر قرار نماید، بازرس نمى‌تواند وظایف خود را به نحو لازم انجام دهد و در نهایت منافع خریدار را حفظ کند. باید توجه داشت که حتى بدون وجود بازرس مستقل نیز امکان و انجام صحیح و درست معامله در ۷۰ الى ۸۰ درصد معاملات قابل پیش‌بینى است. وجود مؤسسات بازرسى در واقع به خاطر احتمال وقوع مشکلات براى ۲۰ تا ۳۰ درصد معاملات است، لذا در این‌گونه موارد است که بازرس باید بتواند به سرعت عکس‌العمل نشان داده و اقدام نماید.


منبع : اداره کل بازرسی
۱۷۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است


بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل بازرسی شهرداری شیراز