معرفی پرسنل اداره کل بازرسی شهرداری شیراز

 
مهدی بحرانی معاون اداره کل
نورالدین عابدی
 
رئیس اداره بازرسی و نظارت بر سازمان ها
علی باقرنژاد رئیس اداره بازرسی و نظارت بر مناطق

سید روح الله پورتوحیدی
 
  مسئول امور برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
محمدرضا غلباش

 
مسئول امور حقوقی
رضا حسینی باب اناری
 


 
بازرس و مسئول ویژه حوزه مدیر کل بازرسی
فریدون رحیمی مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت های برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، محیط زیست و خدمات  شهری و سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری
 
امین میرزایی مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت های فنی و عمرانی ، شهرسازی و معماری
طاهره محمدی زاده  
 مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی

 
بهرام کشاورزدوست 
 مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در معاونت حمل و نقل ترافیک و سازمان حمل و نقل بار 
محمدمهدی ابراهیمی   مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در مناطق یک و  چهار
محسن قاسمی مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری منطقه دو
وحیدرضا بحرانی مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه سه
مجید احمدی گندمانی مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه پنج و یازده
ابوطالب میرزایی مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه شش
مهدی چشم براه مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه هفت و نه
حمیدرضا امیرپور
 مسئول اموربازرسی و  نظارت درشهرداری منطقه هشت و سازمان آرامستان ها
آرمان بارانی مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در منطقه ده
فریبرز قسامی

 
  مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان های مدیریت حمل و نقل مسافر و  آتش نشانی و خدمات ایمنی
سیدعلی زارع مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات  در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
غلامرضا اکبری 
مسئول اموربازرسی و رسیدگی به شکایات درسازمان  ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
سیدسعید موسوی
  مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان مدیریت پسماند
مرتضی  شوکتی
 مسئول امور بازرسی و رسیدگی به شکایات در
سازمان های  عمران و حمل و نقل ریلی
روح الله نریمانی  

مسئول دفتر مدیرکل 
 
مریم رزمی


 
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات 
 
ایوب انصاری 
کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات 
امیر قاسمی فرد کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات
سارا مرودشتی