رسیدگی به شکایات


با رسالت تأمین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف، واحد رسیدگی به شکایات مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری شیراز، در راستای رسیدگی به شکایات شهروندان محترم با تکیه براصل مشتری مداری و بهره گیری از شایستگی های کارکنان، به منظور طراحی و بکارگیری فرآیندی کارا و اثربخش و تلاش در جهت رفتار مسئولانه و بهبود مستمر ارائه خدمات و فرآیندهای کاری، اهداف زیر را سر لوحه فعالیت های خویش قرار داده است:

شناسایی نیازها، انتظارات شاکیان و ارائه اطلاعات لازم و شفاف به آنان در خصوص چگونگی مراحل ثبت، بررسی واعلام نتیجه شکایات.

تلاش در جهت فراهم نمودن شرایط لازم به منظور دسترسی ساده، آسان و بدون هزینه برای شاکیان در کلیه مراحل ثبت، بررسی واعلام نتیجه شکایات.

رسیدگی موثربه شکایات درکوتاه ترین زمان ممکن.

تعهد به ارائه پاسخ منطقی و مناسب به شکایات از طریق بررسی همه جانبه شکایات دریافتی و رعایت حفظ بی طرفی.

دوری جستن از هرگونه برخورد متعصبانه با شاکیان، با هدف حل مشکل واصلاح فرایند ارائه خدمات.

تلاش در جهت محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به فرد شاکی و موضوع شکایت در تمامی مراحل رسیدگی به شکایت.

تلاش در جهت بهبود مستمر در ارائه خدمات و جلب رضایت شاکیان از طریق ارزیابی و تحلیل مداوم شاخص های مرتبط با فرآیند.


منبع : اداره کل بازرسی
۷۴۹۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است


بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل بازرسی شهرداری شیراز